ekstern side slektsgransking jobb mine pekere

Statistikk-relaterte pekere

Arkiver

StatLib, UCI Machine Learning Repository.

Data mining versus statistikk

J. Friedman: Data Mining and Statistics: What's the Connection? (postscript), D. Hand: Statistics and Data Mining: Intersecting Disciplines (pdf og postscript), Kritikk av boken «Data Mining Methods for Knowledge Discovery», J. Maindonald: Data Mining from a Statistical Perspective, J. Chambers: Greater and Lesser Statistics: A Choice for Future Research (postscript)

Foreninger

Norsk Statistisk Forening, NSF - Avd. Oslo, Utvalget.

Institutter/fakulteter o.l.

Department of Statistics, Berkeley, European Network of Industrial and Business Statistics (ENBIS), Kjemometrigruppa i Norsk kjemisk selskap, Den kgl. veterinær- og landbohøjskole (KVL), Norsk regnesentral, Norsk statistisk forening (Avd. Oslo), Department of Statistics, The Open University (UK), Department of Applied Statistics, Reading University, Department of Statistics, Stanford University, Statistisk Sentralbyrå, Statistikkgruppa ved universitetet i Antwerpen (Rousseeuw), UMB, Matematisk institutt ved Universitetet i Oslo

Journaler

The American Statistician. Biometrika (søkbar innholdsfortegnelse m/abstract f.o.m. 1996), Chance, Chemometrics and intelligent laboratory systems, Computational Statistics and Data Analysis, Journal of Statistical Software, Machine Learning, Quality Engineering.

Konferanser

Liste over konferanser

Programvare

BUGS, R, CRAN (speil i Norge), ESS, S-Plus (lokal info), Octave (ftp), Octave (http), Matcom, MATLAB, Matlab/Emacs, Omega.

Statistikere

Leo Breiman, Enrique Del Castillo, Mike C. Denham, Thore Egeland, Professor Jerome H. Friedman, Professor David J. Hand (personlig hjemmeside), (Associate) Professor Trevor Hastie (epost, bilder), Mats Rudemo.

Vevsider

Centre for Multilevel Modelling, Statistics.com, The Council for Near Infrared Spectroscopy (se "Shootout" for tilgjengelige datasett), Optima X, The Pattern Recognition Files — diverse informasjon om mønstergjenkjenning