Doukumenter og arkiver om matte.

Matematisk Institutt

st341.

Hjemmesiden til ma001. Hjemmesiden til Ståle Schumacher.

Øyvind Ryan bygger opp et sett ma100-sider.

VisMat-dokumentene

Hjemmesiden til vismat.

Vitenskapelig programvare

Noen har samlet en side om Vitenskapelig programvare.

Arkiver:

Enkelte dokumenter:

sci.math FAQ

Jepp! sci.math FAQ'en finnes på WWW.

Diverse

Sjekk hva RAND har for noe.

Egentlig ikke matte, men interessant:

The Scientist

Valid HTML 4.0!

Last modified: Fri Oct 2 12:46:00 PDT 1998